Dňa 14.októbra 2020 sa Ústavný súd SR uzniesol na náleze, ktorým potvrdil súlad uznesenia vlády SR č. 587 zo dňa 30.septembra 2020 ( kt. sa vyhlásil núdzový stav ) a nariadenia vlády SR č. 269/2020 zo dňa 30.septembra 2020 s…

Vlastníte poľnohospodársky pozemok a nikdy ste s poľnohospodárskym podnikom nepodpisovali nájomnú zmluvu ? Neznamená to, že Vaša pôda nie je prenajatá a poľnohospodársky podnik ju nebude využívať, pretože legislatíva je nastavená v prospech racionálneho využívania poľnohospodárskej pôdy a Vy ako…

Dňa 17.júna 2020 nadobudla účinnosť  novela č. 155/2020 Z. z., ktorou sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovaní dotácií“). Touto novelou sa má zmierniť dopad negatívnych…