Latest Blog

Praktické informácie pre verejnosť k novej súdnej mape : Od 01.06.2023 dochádza k zlúčeniu niektorých obvodov pôvodných okresných súdov ( z pôvodných 54 súdov na 36 súdov ), k zriadeniu nových správnych súdov a mestských súdov ( Bratislava a Košice…

Bankrot je bežnou súčasťou života ekonomicky slabších subjektov v trhovej ekonomike. Prakticky sa realizuje prostredníctvom procesov upravených v zákone č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, vďaka ktorým sa zadlžený subjekt dokáže veľmi úspešne a efektívne zbaviť svojich dlhov, často…

Od. 1.februára 2023 je možné založiť spoločnosť s ručením obmedzeným, podnik zahraničnej osoby a organizačnú zložku podniku zahraničnej osoby ešte jednoduchšie. Spoločenská zmluva ( v slovenskom aj anglickom jazyku ) je vo forme elektronického formulára, ktorý transponuje zápis týchto údajov…

Dňa 14.októbra 2020 sa Ústavný súd SR uzniesol na náleze, ktorým potvrdil súlad uznesenia vlády SR č. 587 zo dňa 30.septembra 2020 ( kt. sa vyhlásil núdzový stav ) a nariadenia vlády SR č. 269/2020 zo dňa 30.septembra 2020 s…

Vlastníte poľnohospodársky pozemok a nikdy ste s poľnohospodárskym podnikom nepodpisovali nájomnú zmluvu ? Neznamená to, že Vaša pôda nie je prenajatá a poľnohospodársky podnik ju nebude využívať, pretože legislatíva je nastavená v prospech racionálneho využívania poľnohospodárskej pôdy a Vy ako…