Praktické informácie pre verejnosť k novej súdnej mape : Od 01.06.2023 dochádza k zlúčeniu niektorých obvodov pôvodných okresných súdov ( z pôvodných 54 súdov na 36 súdov ), k zriadeniu nových správnych súdov a mestských súdov ( Bratislava a Košice…

Bankrot je bežnou súčasťou života ekonomicky slabších subjektov v trhovej ekonomike. Prakticky sa realizuje prostredníctvom procesov upravených v zákone č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, vďaka ktorým sa zadlžený subjekt dokáže veľmi úspešne a efektívne zbaviť svojich dlhov, často…

Od. 1.februára 2023 je možné založiť spoločnosť s ručením obmedzeným, podnik zahraničnej osoby a organizačnú zložku podniku zahraničnej osoby ešte jednoduchšie. Spoločenská zmluva ( v slovenskom aj anglickom jazyku ) je vo forme elektronického formulára, ktorý transponuje zápis týchto údajov…