Od. 1.februára 2023 je možné založiť spoločnosť s ručením obmedzeným, podnik zahraničnej osoby a organizačnú zložku podniku zahraničnej osoby ešte jednoduchšie. Spoločenská zmluva ( v slovenskom aj anglickom jazyku ) je vo forme elektronického formulára, ktorý transponuje zápis týchto údajov…