Zjednodušené elektronické založenie s.r.o.

Od. 1.februára 2023 je možné založiť spoločnosť s ručením obmedzeným, podnik zahraničnej osoby a organizačnú zložku podniku zahraničnej osoby ešte jednoduchšie.

Spoločenská zmluva ( v slovenskom aj anglickom jazyku ) je vo forme elektronického formulára, ktorý transponuje zápis týchto údajov priamo do Obchodného registra. Príslušným na konanie je výlučne Okresný súd Žilina. Takto zapísaný podnikateľ vzniká dňom zápisu do Obchodného registra a príslušný Okresný úrad, odbor živnostenského podnikania vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení automaticky po zápise do Obchodného registra.

Takýto zjednodušený zápis má svoje obmedzenia :

– spoločnosť môže mať max. 5 spoločníkov

– nezriaďuje sa dozorná rada

– obchodné meno musí obsahovať skratku s.r.o.

– vklad je výlučné peňažný

– správca vkladu musí byť konateľ

– maximálne 15 živnostenských oprávnení

Pokiaľ potrebujte previesť novým zápisom Vašej spoločnosti, kontaktujte nás.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.