Nová súdna mapa od 01.06.2023

Praktické informácie pre verejnosť k novej súdnej mape :

Od 01.06.2023 dochádza k zlúčeniu niektorých obvodov pôvodných okresných súdov ( z pôvodných 54 súdov na 36 súdov ), k zriadeniu nových správnych súdov a mestských súdov ( Bratislava a Košice ) a zmene príslušnosti.

Pre moje bezprostredné najbližšie okresy to znamená :

Zanikol Okresný súd Partizánske —- ) zmena na Okresný súd Prievidza – pracovisko fyzicky ostáva v Partizánskom

Zanikol Okresný súd Topoľčany — ) zmena na Okresný súd Nitra – pracovisko fyzicky ostáva v Topoľčanoch

Mení sa aj kauzálna príslušnosť súdov ( t.j. príslušnosť podľa toho o čo v spore ide ) – napríklad obchodnoprávne a pracovnoprávne spory už budú riešiť iba vybrané súdy a odvolania v rodinných veciach iba vybrané krajské súdy – napr. príslušný pre odvolania z Topoľčian a Partizánskeho je

Prechod výkonu súdnictva znamená aj prechod spisov, ktorý zabezpečí nástupnícky súd, pričom pri aktívnych sporoch dôjde k zmene spisovej značky, ktorá bude doplnená o rozlišovací znak tvorený dvoma písmenami názvu pôvodného súdu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.