Latest Blog

Dňa 17.júna 2020 nadobudla účinnosť  novela č. 155/2020 Z. z., ktorou sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovaní dotácií“). Touto novelou sa má zmierniť dopad negatívnych…

Dňa 14.októbra 2020 sa Ústavný súd SR uzniesol na náleze, ktorým potvrdil súlad uznesenia vlády SR č. 587 zo dňa 30.septembra 2020 ( kt. sa vyhlásil núdzový stav ) a nariadenia vlády SR č. 269/2020 zo dňa 30.septembra 2020 s…

Vlastníte poľnohospodársky pozemok a nikdy ste s poľnohospodárskym podnikom nepodpisovali nájomnú zmluvu ? Neznamená to, že Vaša pôda nie je prenajatá a poľnohospodársky podnik ju nebude využívať, pretože legislatíva je nastavená v prospech racionálneho využívania poľnohospodárskej pôdy a Vy ako…