Pomoc nájomcom počas pandémie

Dňa 17.júna 2020 nadobudla účinnosť  novela č. 155/2020 Z. z., ktorou sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovaní dotácií“).

Touto novelou sa má zmierniť dopad negatívnych ekonomických opatrení počas pandémie na podnikateľov, ktorí vykonávajú svoju podnikateľskú činnosť v nájme ( i podnájme ) a v dôsledku mimoriadnych opatrení nie sú schopní tvoriť dostatočný zisk na pokrytie sumy nájmu ( prenajatý môže byť nielen obchodný priestor, kancelária, ale aj parkovisko, trhový priestor či sklad )

Žiadosť o poskytnutie dotácie na nájomné podá prenajímateľ, pričom prenajímateľ podáva žiadosť o dotáciu na nájomné v mene nájomcu a na vlastný účet (§ 13c ods. 5 zákona o poskytovaní dotácií).

Postup je v skratke taký, že žiadosť o dotáciu na nájomné vyplní najskôr prenajímateľ, pošle ju nájomcovi na podpísanie elektronickým podpisom, nájomca ju elektronicky podpíše, potom ju elektronicky podpíše aj prenajímateľ a odošle ju Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky.

V prípade potreby Vám vieme poradiť ako bližšie postupovať pre vyplatenie dotácie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.